Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2022

Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η ενημέρωση των επισκεπτών των ιστοσελίδων

  • https://phyllosophies.gr/

ότι η εταιρεία ΣΑΛΚΙΝΤΖΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ, ΓΕΜΗ:007258901000 (εφεξής «Φυλλοσοφίες» ή «εμείς»), στην οποία ανήκουν και η οποία λειτουργεί αυτές τις ιστοσελίδες συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και άλλως επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας αποτελεί δέσμευση για εμάς. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα  να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε την παρούσα ενημέρωση ανά πάσα στιγμή, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά την σελίδα αυτή για τυχόν αλλαγές της ενημέρωσης.

 

  1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Καταρχήν, δεν χρειάζεται να μας κοινοποιήσετε καμία προσωπική σας πληροφορία για να περιηγηθείτε εντός των ιστοσελίδων μας. Παρόλα αυτά, μπορείτε να μας κοινοποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής του newsletter μας, αν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (μέσω της σχετικής φόρμας ή μέσω email) ή αν αποφασίσετε να υποβάλετε μια παραγγελία για αγορά προϊόντος από εμάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

α)         Εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής του newsletter μας και άλλες προωθητικές ενέργειες

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής του newsletter μας ή συναινέσετε στο να λαμβάνετε προωθητικά υλικά από εμάς, θα συλλέξουμε την διεύθυνση email σας ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας (ανάλογα με την πλατφόρμα συλλογής) και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να σας στείλουμε τα newsletter μας μέσω email, SMS ή ψηφιακών πλατφορμών αποστολής μηνυμάτων (Viber, WhatsApp) έτσι ώστε να σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με τα νέα μας και τις εκδηλώσεις μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση σας, την οποία σας ζητάμε κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε εύκολα και γρήγορα σε κάθε επόμενη επικοινωνία μας.

β)         Επικοινωνία μαζί μας

Η ιστοσελίδα μας σας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email ή συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα ή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική μας διεύθυνση. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που θα μας κοινοποιήσετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να χειριστούμε το μήνυμα, αίτημα, πληροφορία ή ερώτημα που υποβάλλατε. Τα προσωπικά δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για αυτό το σκοπό είναι το όνομα, επίθετο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και τα περιεχόμενα του μηνύματος που μας στείλατε. Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι το υπέρτερο έννομο συμφέρον μας για να χειριστούμε κατάλληλα τα μηνύματα, αιτήματα, πληροφορίες ή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

(γ) Αγορά προϊόντων μας

Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε προϊόντα από τα online καταστήματά μας που λειτουργούν εντός ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της πώλησης και παράδοσης των προϊόντων σε εσάς. Τα προσωπικά δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για αυτό το σκοπό είναι το όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλ/ ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση παράδοσης, στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση τιμολόγησης, δραστηριότητα) και στοιχεία πληρωμής/τραπεζικού λογαριασμού. Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εκτέλεση σύμβασης για την προϊόντων μας και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, ανεξαρτήτως από την κατηγορία των υπηρεσιών μας που χρησιμοποιείτε, τα συστήματα μας συλλέγουν αυτομάτως και ορισμένα δεδομένα από τη συσκευή σας προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο φυλλομετρητής σας (browser):

  1. Αναγνωριστικά συσκευής (device ID, IP address, MAC Address)
  2. Αναγνωριστικά λογισμικού (browser and version)
  • Δεδομένα πλοήγησης στις ιστοσελίδες μας
  1. Ποιοί έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά κανόνα, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των ιστοσελίδων μας σε κανένα τρίτο μέρος.

Κατ’ εξαίρεση, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν αξιόπιστοι εξωτερικοί πάροχοι που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (IT) και υπηρεσιών φιλοξενίας και διαφήμισης, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εμάς. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύονται να τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όπου προβλέπεται ρητά από το νόμο, μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. φορολογικές αρχές) και δικαστήρια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την νομοθεσία και για την άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση που διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ., συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ., διασφαλίζουμε ότι η χώρα στην οποία τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων βάσει απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ότι εφαρμόζονται κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένων των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφα των ανωτέρω αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

  1. Πως επεξεργαζόμαστε και για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ευλόγως απαραίτητα και σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, που αναφέρονται ανωτέρω και δεν θα τα διατηρήσουμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε στο πλαίσιο αγοράς θα τηρούνται από εμάς για μέγιστο χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, το οποίο αποτελεί το μέγιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να τηρούμε τα στοιχεία της μεταξύ μας συναλλαγής στα λογιστικά μας αρχεία. Οι προσωπικές σας πληροφορίες που μας κοινοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας με την υποβολή μηνύματος, αιτήματος, πληροφοριών ή ερωτήματος, θα αποθηκεύονται στα αρχεία μας μέχρι να χειριστούμε κατάλληλα το σχετικά ζήτημα και να μπορέσουμε να εξετάσουμε και ανταποκριθούμε στο αίτημα, μήνυμα, πληροφορία ή ερώτημα σας και για να λάβουμε οποιεσδήποτε ακόμη ενέργειες κρίνονται πρόσφορες για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει έτσι ώστε να σας στέλνουμε το newsletter μας και να σας κρατάμε ενήμερους για τα νέα μας και τις εκδηλώσεις μας θα αποθηκεύονται στην λίστα μας μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε από αυτήν. Σε περίπτωση που ζητήσετε να διαγραφείτε, θα διασφαλίζουμε ότι θα διαγραφείτε άμεσα από την λίστα και δεν θα σας στέλνουμε πλέον newsletter ή άλλες προωθητικές ενέργειες.

  1. Πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social plug-ins) και Cookies

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς σύνδεσης με τις σελίδες της Ariston όπως ενδεικτικά στο Facebook, Instagram και LinkedIn. Αυτά τα πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στον εκάστοτε πάροχο του πρόσθετου μέσου. Επίσης, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies τα οποία μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και να ενεργοποιούμε πολλές ακόμη δυνατότητες για τους χρήστες μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των πρόσθετων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και cookies είναι η συγκατάθεση σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

  1. Τα δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το  δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας για την αποστολή newsletter αποστέλλοντας σχετικό αίτημα ή επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Διαγραφή από την λίστα/Unsubscribe» σε κάθε μήνυμα που θα σας στέλνουμε. Έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων

  1. Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας  τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω ταχυδρομικής επιστολής στην έδρα μας:

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 33, 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Μέσω αποστολής μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address): privacy@phyllosophies.gr